Otwarte warsztaty rzeźbiarskie odbyły się w ramach realizowanego przez Miasto Szczecin projektu Street Art. Uczestnicy przygotowywali swoje prace za pomocą form rzeźbiarskich w glinie. Inspiracją były rozmowy z organizatorami oraz przygotowane wcześniej fotografie ptaków. W sumie w spotkaniach wzięło udział prawie 200 osób w różnym wieku, z czego do dalszej realizacji wybrano 26 prac. Docelowo rzeźby zostaną osadzone w przestrzeni centrum miasta by cieszyć oczy mieszkańców okolicznych kwartałów. Prace będzie można oglądać od 12.02.2018 do 26.02.2018 w Galerii „Na Strychu”. Wstęp wolny.

Wernisażowi 12.02. (g.13) towarzyszyć będzie konferencja i warsztaty 
poświęcone zagadnieniu street art-u w kontekście rewitalizacji miasta.


Program spotkania 12 lutego:

I część - oficjalna

13.00 - 13.15 Powitanie Gości i przedstawienie harmonogramu spotkania przez Architekta Miasta Szczecin Pana Jarosława Bondara.

13.15 - 13.30 Wystąpienie Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka.

13.30 - 13.45 Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina Pana Daniela Wacinkiewicza.

13.45 - 14.15 Wystąpienie autora projektu, artysty rzeźbiarza Pana Stanisława Motyki - omówienie projektu autorskiego, pokaz filmowy.

14.15 - 14.45 Prezentacja prac artysty rzeźbiarza Pana Stanisława Motyki.

14.45 - 15.15 Poczęstunek w przerwie.

II część - warsztatowa

Warsztaty dotyczące Street Art’u z zaproszonymi Gośćmi, przedstawicielami Rad Osiedli, mieszkańcami. Celem warsztatów jest podsumowanie realizacji projektu prowadzonego przez Pion Architekta Miasta w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pt. "Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art" w 2017 roku.

15.15 - 16.15 Prezentacja zrealizowanych projektów Miasta Szczecin przez Panią

dr inż. arch. Mirosławę Jarmołowicz (Akademia Sztuki w Szczecinie), artysty rzeźbiarza Pana Stanisława Motyki oraz Stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki”.

16.15 - 16.45 Prezentacja planu działań dot. sztuki w przestrzeni miejskiej i rewitalizacji w 2018 roku przez Architekta Miasta Szczecin Pana Jarosława Bondara.