Urodził się 8 września 1943 r. w miejscowości Horodyszcze w województwie nowogródzkim. W Szczecinie zamieszkał w 1960 r. Studiował na Wydziale Budowy Maszyn i Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. W czasie studiów współpracował z Akademickim Radiem Pomorze. W 1966 r. związał się z rozgłośniami Polskiego Radia w Warszawie i Szczecinie. Tu pracował w redakcji programu „Dla tych co na morzu”. Współtworzył realizowaną na żywo cykliczną audycję muzyczno-informacyjną „Studio Bałtyk”.

W latach 1976-1987 był związany z Ośrodkiem Telewizyjnym w Szczecinie, współuczestnicząc w redagowaniu „Kroniki Pomorza Zachodniego”.

Był dziennikarzem radiowym, telewizyjnym i również prasowym. Był publicystą „Wiadomości Polickich” i „Głosu Szczecińskiego”. Specjalizował się w tematyce politycznej, był szczególnie zaangażowany w opisywanie zagadnień związanych z obronnością kraju i wojskowością. Ostatnie lata życia spędził na emeryturze.

W 1973 r. wyróżniony Nagrodą Prezesa Komitetu ds. RTV. W 1982 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.