Najpierw był plener fotograficzny. Jego uczestnicy zostali zaokrętowani na żaglowcu „Kapitan Borchardt”, zacumowanym u stóp Wałów Chrobrego, na pokładzie były rozmowy i  dyskusje, wreszcie „ruszyli w miasto”. Postawili sobie za cel odnalezienie, utrwalenie niezwykłości miejsca czy miejsc w Szczecinie, które decydują o jego niepowtarzalności, oryginalności, są tylko dla tego miasta charakterystyczne i umożliwiają jego rozpoznawalność.  Wystawa poplenerowa  członków  Związku Polskich Artystów Fotografików „Genius Loci 3” zostanie otwarta w szczecińskiej Starej Rzeźni 3 - go września 2018 (poniedziałek) o godz. 18.00.

          „Geniu Loci 3”, bo to już trzecia z tej serii wystawa, wcześniejsze odbyły się w Kielcach i Łodzi. W tym projekcie biorą udział członkowie ZPAF z całej Polski oraz zaproszeni przez artystów goście. „W ciągu kilku dni autorzy, fotografowie z całej Polski próbowali dostrzec, udokumentować i zinterpretować rzeczywistość, do której udało im się dotrzeć. Wystawa jest świadectwem doznań, przefiltrowanych przez doświadczenia warsztatowe i osobiste wybory estetyczne. Prezentowane prace tworzą nowy obraz rzeczywistości, często odległy od powszechnego oglądu rzeczy… ” – pisze we wstępie do katalogu Sergiusz Sachno (ZPAF).

              Cały Szczecin był do ich dyspozycji, zachwycili się zarówno obiektami popularnymi    i uznanymi za niepowtarzalne, wybitne np. szczecińską filharmonią, ale zaglądali też w miejsca tajemnicze, mniej uczęszczane, na ich fotografiach, dla nas rodowitych szczecinian trudno rozpoznawalne wręcz nierzeczywiste. Powstały prace bardzo różnorodne: od konceptualnym, poprzez reportaż do fotografii kreacyjnej. Tak więc na wernisażu 3 - go września zobaczymy prace następujących autorów: Leokadii Bartoszko, Jadwigi Czarneckiej, Marka Czarneckiego, Krzysztofa Czarskiego, Jacka Fijałkowskiego, Andrzeja Grabowieckiego, Ryszarda Karczmarskiego, Stanisława Kulawiaka, Artura Magdziarza, Michała Pietrzaka, Janusza Piszczatowskiego, Jolanty Rycerskiej, Sergiusza Sachno, Kamili Sammler, Stanisława Składanowskiego, Piotra Speka, Timma Stütza, Piotra Targosza, Magdaleny Wdowicz – Wierzbowskiej, Stanisławy Zacharko – Łagowskiej i Krzysztofa Zająca. Dla porządku dodać należy, że nasze miasto reprezentują artyści fotograficy Jacek Fijałkowski i Janusz Piszczatowski i Timm Stütz.

        Kuratorami pleneru  i wystawy  są: Ryszard Karczmarski i Sergiusz Sachno. Katalog wystawy został wydany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Szczecin. Wystawa „Genius Loci 3” w Starej Rzeźni będzie czynna do 12 września. 

Tekst: Helena Kwiatkowska