Właśnie w ten weekend, 8-9 września w Tetrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie odbywa się fantastyczna harcerska impreza kulturalna. Organizatorami są Chorągiew Zachodniopomorska ZHP i Hufiec  Szczecin ZHP.

Festiwal  Piosenki Harcerskiej „BRZASK” realizowany  jest przez  zuchy, harcerzy i instruktorów Hufca Szczecin ZHP.  Celem festiwalu  jest rozpowszechnianie kultury muzycznej w propagowaniu  tradycji piosenki harcerskiej.  Festiwal ma charakter otwarty .

 W takcie roku odbywają się warsztaty wokalno-teatralne, które wyrównują szanse występującym. Festiwal daje możliwość  wychowania młodego pokolenia  poprzez muzykę ,  która uszlachetnia. Festiwal stał się trampoliną kreatywności i inspiracji  młodego pokolenia, np., zainspirował powstanie Harcerskiego Radia WARTA.

W tym roku uczestnicy prezentować będą konkursowo  piosenkę harcerską i harc-cover , który polega na tworzeniu nowego utworu, poprzez napisanie własnego tekstu o tematyce harcerskiej i zaśpiewanie go do muzyki popularnej piosenki, gatunku „pop” (przykładem jest piosenka „Stokrotka” śpiewana do popularnego utworu zespołu Dżem)

Festiwal   został wpisany na stałe  do Wydarzeń  Kulturalnych Miasta Szczecina otrzymując Mecenat Miasta Szczecina. Patronat nad imprezą objęli: Naczelniczka ZHP, Komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej, Akademia Sztuki, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, Związek Literatów Polskich,

Sponsorami  festiwalu są: DES-PAT , P.W. Dreams. Sp.z o.o., STR  Shipping  and Trading  Sp.o.o. Szczecin.

Program Festiwalu:

08.09.2018 (sobota)       10.00-12.00 Próby Mikrofonowe

                                            12.00-17.00 Przegląd Konkursowy

09.09.2018 (niedziela)    12.00-14.00 Gala Laureatów