http://cmentarzwojenny.pl/ - pod tym adresem znajduje się  portal pozwalający na wirtualny spacer po najwiekszym w Polsce Cmentarzu Wojennym, który zlokalizowany jest w Wałczu i pozyskiwanie wielu informacji na temat żołnierzy tam pochowanych i ich wojennych losów pod koniec wojny. 

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Na stronie znajduje się:  Wyszukiwarka nazwisk osób pochowanych – po wyborze dowolnej litery, w oknie po prawej stronie pojawia się wykaz odpowiednich nazwisk, możliwe jest również wpisanie całego lub części nazwiska. Po wyborze konkretnego nazwiska  pojawia się etykieta z podstawowymi danymi o poległej osobie, np.: „Dąbrowski Antoni, syn Franciszka, urodzony w 1924 r. w Holewiczach, rejon Nowogródek, szeregowiec 1. pułku artylerii lekkiej. Poległ 16-II-1945 r. pod Alt Loobitz (Łowicz Wałecki).
W Księdze Poległych strona 180. W spisie Urzędu Miasta Wałcza strona 113. Kwatera VII, rząd I, grób VII.” Pod tym tekstem znajduje się mapka z zaznaczeniem miejsca w którym żołnierz ten poległ. (jeśli zachowały się takie dane)

Jest też wirtualny spacer, pokazujący cmentarz zarówno z lotu ptaka, jak i ze zwykłej perspektywy. W trakcie spaceru jest możliwość podglądu każdej wybranej tablicy nagrobkowej.

adbcda5248efa6e0267e5f7a5fb16f14

Następna zakładka portalu prezentuje interaktywny plan cmentarza wojennego – po kliknięciu na wybrany punkt symbolizujący nagrobek, po lewej stronie pojawi się informacja o numeracji (nr kwatery, rzędu i grobu) oraz fotografia danego nagrobka.

Kolejna zakładka to Varia – tu zebrane są pozostałe informacje: interaktywne mapy miejsc walk i miejsc pamięci, funkcjonujące one w prosty, czytelny sposób: na pierwszej skalowalnej mapie   oznaczono miejsca w których znajdują się pomniki lub tablice pamiątkowe dotyczące walk w 1945 – po wyborze miejsca po lewej stronie otwiera się okno z opisem i miniaturkami fotografii, po kliknięciu na wybraną fotografię następuje jej powiększenie.  Na tej samej zasadzie funkcjonuje drugi interaktywny plan walk. Miejsca pamięci i miejsca walk związane są z żołnierzami pochowanymi na wałeckim cmentarzu wojennym, dlatego też ich wybór został ograniczony do tego regionu.

Ostatnim elementem portalu są  wspomnienia – zawierające wybrane materiały pozyskane w czasie projektu. Tu publikowane są niektóre dokumenty, wspomnienia, fotografie.

aef7812a806f9764df9af7df51b1062d