Ewa Kostańska była wieloletnią, doświadczoną i cenioną dziennikarką szczecińskiej telewizji. Pochodziła ze Stargardu  Szczecińskiego, ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia dziennikarskie i edytorskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w ośrodku TVP Szczecin rozpoczęła w 1983 roku w redakcji Kroniki ucząc się zawodu od podstaw; relacjonowała widzom codzienne sprawy, towarzyszyła z kamerą tak ważnym wydarzeniom, jak wyjazd z Polski wojsk Armii Radzieckiej. Kręciła reportaże, była publicystką, autorką programów i całych cyklów tematycznych poświęconych różnym ważnym dziedzinom - oświacie, gospodarce morskiej, historii regionu, medycynie.  Współpracowała z redakcjami ogólnopolskimi; Dziennikiem Telewizyjnym, Wiadomościami, Panoramą i Teleexpresem. Przez wiele lat była też wydawcą Kroniki.

 Ewa była również nauczycielem zawodu, przygotowała wielu młodych adeptów dziennikarstwa do tego niełatwego zawodu.