W związku z upływem połowy kadencji, 23 czerwca 2014 r odbyło się statutowe zebranie sprawozdawcze szczecińskiego Oddziału SDRP, rozszerzone, z uwagi na rezygnację z pracy w Zarządzie red.: Ewy Kostańskiej i Zdzisława Tararako, o wybory uzupełniające.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu za okres czerwiec 2012 – czerwiec 2014, na wniosek Komisji Rewizyjnej ZO SDRP członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za okres dwóch pierwszych lat kadencji.

W wyniku wyborów uzupełniających Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 • przewodniczący – Anna Kolmer
 • wiceprzewodniczący – Zbigniew Puchalski
 • sekretarz – Danuta Sepuco
 • skarbnik – Helena Kwiatkowska
 • członek – Michał Urbas

Nie było zmian w wybranych przed dwoma laty pozostały organach statutowych. Będą one pracować nadal w następujących składach:

Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący – Janusz Sudoł
 • wiceprzewodniczący – Janina Piotrowska
 • członek – Aneta Klonowska

Sąd Koleżeński

 • przewodniczący – Stanisław Modelski
 • członek – Jan Zarzycki

Rzecznik Dyscyplinarny

 • Tadeusz Rek