Media lokalne w województwie zachodniopomorskim – prace badawcze, wybrane przykłady. Opracowanie Michał Urbas, lipiec 2013 roku.

 1. Bogdan Gębski, Poziom aktywności czytelniczej prasy mieszkańców Szczecina. Raport wykonany na zlecenie Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki w Szczecinie, Szczecin 1984 rok.
 2. „Rynek Prasowy” – biuletyn Ośrodka Doradztwa Kolportażowego „Kolpress” Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Pismo ukazywało się latach 1991–1996. Czytamy w nim o rynku ówczesnych mediów. O czytelnictwie Pomorza Zachodniego szeroko pisze Jan Nikołajew.
  • wrzesień, rok 1991 – Jan Nikołajew, Kogo wybierze czytelnik?;
  • grudzień, rok 1991 – Jan Nikołajew, Opinie czytelników o prasie;
  • marzec, rok 1992 – Jan Nikołajew, Upodobania czytelnicze młodzieży;
  • maj, rok 1992 – Jan Nikołajew, Motywy czytelnicze sięgania po prasę;
  • lipiec, rok 1992 – Jan Nikołajew, Postrzeganie czytelnika;
  • wrzesień, rok 1992 – Jan Nikołajew, Postawy młodzieży wobec swoich zachowań czytelniczych;
  • luty, rok 2003 – Jan Nikołajew, Determinanty aktywności czytelniczej;
  • kwiecień, rok 2003 – Jan Nikołajew, Czytelnictwo prasy w opinii respondentów aglomeracji miejskiej;
  • czerwiec, rok 1993 – Jan Nikołajew, Czytelnictwo prasy w opinii mieszkańców wsi;
  • wrzesień, rok 1993 – Jan Nikołajew, Metodologiczne aspekty badań sondażowych;
  • listopad, rok 1993 – Jan Nikołajew, Wywiad socjologiczny jako narzędzie badań sondażowych.
 3. Periodyk „Firma i Rynek. Profesjonalne pismo naukowe i publicystyczne” – organizacja dystrybucji prasy, nr 6, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1997 rok.
  • Wojciech Termanowski, Dariusz Znarowski, „Głos Szczeciński. Rynkowy wizerunek gazety 1995-1997”.
 4. Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Pod redakcją Mariana Gieruli przy współpracy Mirosławy Wielkopolskiej-Szymury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006 rok.
  • m.in. Robert Cieślak, Przeobrażenia prasy regionalnej w Zachodniopomorskiem na przykładzie „Głosu Szczecińskiego”.
 5. Media Masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu. Monografia pokonferencyjna pod redakcją Jana Kani. Recenzent prof. dr hab. Jan Nikołajew – JM Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Wydawnictwo Pedagogium OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2008 rok.
  • Spis treści:
   • Jan Kania, Od redaktora;
   • Robert Cieślak, Przemiany mediów regionu szczecińskiego po 1999 roku;
   • Michał Urbas, Rynkowe funkcjonowanie prasy zachodniopomorskiej w świetle danych Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy;
   • Inga Iwasiów, Pismo literackie – „opornik” systemu;
   • Zbigniew Kosiorowski, Zachodniopomorski rynek mediów elektronicznych w świetle zapowiedzi i projektów nowelizacji ustawy RTV;
   • Piotr Lichota, Rola mediów lokalnych na przykładzie oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A.;
   • Piotr Chrobak, Wybory parlamentarne 2001 w okręgu szczecińskim w świetle „Kuriera Szczecińskiego”;
   • Krzysztof Łuszczek, Zmiana nastawienia Kościoła katolickiego do mediów na przykładzie telewizji katolickiej na świecie;
   • Sławomir Zyga, Media katolickie w regionie;
   • Janusz Śniadecki, Informacja przez opinią – główna norma moralna w etyce dziennikarskiej na przykładzie mediów lokalnych.
 6. Edukacja Humanistyczna nr 1 z 2010 roku. Recenzent dr hab. Ryszard Kowalczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Pedagogium OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2010 rok.
  • Spis treści:
   • Jan Kania, Podstawy metodologiczne wyodrębniania mediów lokalnych;
   • Arkadiusz Gruchot, Polska prasa lokalna;
   • Zbigniew Ciechanowicz, Organizacja działalności prasowej postrzegana przez pryzmat funkcjonowania rejestru dzienników i czasopism;
   • Zbigniew Kosiorowski, Elektroniczne media lokalne w Polsce;
   • Berenika Gocłowska, Charakterystyka adresatów mediów lokalnych w powiecie polickim;
   • Sławomir Iwasiów, Struktura gatunkowa lokalnej prasy w powiecie polickim;
   • Grzegorz Wejman, Media parafialne w strukturze mediów lokalnych;
   • Andrzej Gedymin, Główne treści i gatunki wypowiedzi dziennikarskich w prasie polickiej;
   • Michał Urbas, Panorama prasy lokalnej powiatu polickiego;
   • Jerzy Mianowski, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej jako element aktywności obywatelskiej.
 7. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4 z 2010 roku. Recenzent tomu prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010 rok.
  • m.in. Michał Urbas, Rozpowszechnianie prasy lokalnej na przykładzie powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim.
 8. Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych w szczecinie w roku 2011, pod redakcją Jana Kani i Roberta Cieślaka. Recenzent dr hab. Wiesław Sonczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 rok.
  • Spis treści:
   • Jan Kania, Panorama prasy lokalnej w Szczecinie;
   • Zbigniew Kosiorowski, Kryzys na lokalnym rynku mediów elektronicznych;
   • Jacek Wiśniewski, Internetowa lokalna prasa Szczecina;
   • Grzegorz Wejman, Pisma parafialne w Szczecinie;
   • Paulina Olechowska, Szczecińskie media szkolne i akademickie w 2010 roku;
   • Michał Urbas, Baza danych szczecińskich mediów. Katalog prasy lokalnej;
   • Inga Iwasiów, Tematyka kulturalna na łamach szczecińskich czasopism;
   • Sławomir Iwasiów, Struktura gatunkowa lokalnej prasy w Szczecinie;
   • Robert Cieślak, Lokalność szczecińska w zachodniopomorskiej prasie regionalnej;
   • Piotr Chrobak, Kampanie wyborcze w szczecińskich dziennikach – rok 2010;
   • Jan Pałgan, Obraz wojska i obronności w mediach lokalnych Szczecina;
   • Ewa Kołodziejek, Sprawność językowa redaktorów czasopism lokalnych;
   • Ireneusz Sokalski, Dziennikarze szczecińskich mediów lokalnych;
   • Krzysztof Flasiński, Lokalne dziennikarstwo obywatelskie na przykładzie "MM Moje Miasto".
 9. Edukacja Humanistyczna nr 1 z 2012 roku. Redaktor prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta. Wydawnictwo Pedagogium OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2012 rok.
  • m.in. Michał Urbas, Szczecińskie badania czytelnictwa i rozpowszechniania prasy, dawniej.
 10. Edukacja Humanistyczna nr 2 (27) z 2012 roku. Redaktor Jan Kania, redaktor techniczny Michał Urbas. Wydawnictwo Pedagogium OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2012 rok.
  • m.in. Jan Kania, Michał Urbas, Lokalny rynek prasowy w powiatach nadmorskich Pomorza Zachodniego;
  • Paulina Olechowska, Funkcje prasy szkolnej. Charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świnoujskiego i gryfickiego;
  • Krzysztof Flasiński, Prasa samorządów gminnych powiatów kamieńskiego i gryfickiego;
  • Grzegorz Wejman, Prasa parafialna w parafiach nadbałtyckich. W granicach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej;
  • Sławomir Iwasiów, Gatunki dziennikarskie w prasie lokalnej w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim i Gryficach;
  • Jacek Wiśniewski, Internetowa prasa powiatów gryfickiego i kamieńskiego oraz Świnoujścia;
  • Zbigniew Kosiorowski, Elektroniczne media lokalne na przykładzie Świnoujścia, Wolina i Gryfic;
  • Piotr Ostrowski, Radio Kołobrzeg w Trzebiatowie;
  • Piotr Chrobak, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku;
  • Paulina Olechowska, Dziennikarstwo transgraniczne na przykładzie powiatu świnoujskiego;
 11. Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym. Zbiór artykułów pod redakcją Jana Kani i Zdzisława Kroplewskiego. Recenzent prof. dr hab. Marian Gierula z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013 rok.
  • m.in. Jan Kania, Wpływ systemu medialnego na funkcjonowanie mediów kościelnych;
  • Michał Urbas, Źródła informacji o prasie wyznaniowej i religijnej;
  • Krzysztof Łuszczek, Inicjatywy medialne Kościoła katolickiego w epoce Web 2.0;
  • Paulina Olechowska, Polska prasa religijna i wyznaniowa pierwszej dekady XXI wieku;
  • Grzegorz Wejman, Prasa parafialna jako media kościelne na przykładzie archidiecezji szczecińsko kamieńskiej;
  • Piotr Ostrowski, Media diecezji pelplińskiej: dwutygodnik „Pielgrzym”, Radio Głos.
 12. Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Białeckiego. Publikacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie. Wydana przez Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Jacek Plewnia, Szczecin 1996 rok.
 13. Tadeusz Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975. Publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Złożona właściwie z dwóch części, pierwszej opisującej kierunki rozwoju prasy na Pomorzu Szczecińskim oraz części drugiej zawierającej wykaz szczegółowy czasopism i tytułów. Szczecin 1978.

Prace studentów o szczecińskich mediach

 • Bracławska Maria, Czasopismo „Wiadomości Zachodnie” W latach 1957- 1978, (1981);
 • Czajka Anna, Życie społeczno-gospodarcze Szczecina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych „Szczecin”, „Tygodnik Wybrzeża” w latach 1946-1948, ( 1982);
 • Franków Wojciech, Monografia tygodnika społeczno-kulturalnego „Ziemia i Morze” W latach 1956-1957, (1986);
 • Krzyżanowski Henryk, Życie kulturalne Szczecina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych: „Szczecin”, „Tygodnik Wybrzeża” w latach 1946-1948, (1977);
 • Lasota Irena, Problematyka społeczno-kulturalna na łamach „Głosu Szczecińskiego” w latach 1954-1960, (1986);
 • Łuniewski Wojciech, Analiza treści gazety „Głos Szczeciński” w latach 1947-1952, (1991);
 • Radziwonowicz Maria, Monografia czasopisma stargardzkiego „Wieści” w latach 1945-1947, (1977);
 • Sachajski Robert, Czasopismo zakładowe „Gryfia” 1955-1985, (1987);
 • Skorupa Krystyna, Problematyka historyczna oraz społeczno-gospodarcza na łamach czasopisma „Szczecin” w latach 1957-1962, (1986);
 • Smoczyk Beata, Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Spojrzenia” 1971-1974, (1994);
 • Szymańska Elżbieta, Czasopismo "Bryza” w latach 1962- 1982, (1985);
 • Gedymin Andrzej, Systemy organizacyjne redakcji dzienników popołudniowych („Dziennik Wieczorny”, „Express Poznański”, „Kurier Szczeciński”, „Wieczór Wybrzeża”, „Kurier Lubelski”, „Wieczór Wrocławia”, „Express Wieczorny”, (1977);
 • Puchalski Zbigniew, Szczecińska Rozgłośnia Polskiego Radia w latach 1945-1962, (1962);
 • Urbaniak Stanisław, Prasa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950, (1984);
 • Urbas Michał, Czynniki określające popyt na dzienniki lokalne na przykładzie Szczecina, (2006).

Lista jest jak najbardziej otwarta. Zapraszamy do zgłaszania kolejnych pozycji.

Michał Urbas
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.