Spotkanie z Markiem Łuczakiem

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” na cykliczne „Spotkanie przy kominku”w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, które odbyło się 24 lutego, zaprosiło człowieka nietuzinkowego. Czynnego policjanta, koordynatora wojewódzkiego ds. przestępstw przeciwko dziedzictwu narodowemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, doktora historii w jednej osobie, poszukiwacza przeszłości Szczecina, autora ponad 30. opracowań historycznych dotyczących jego dzielnic i okolic miasta – Marka Łuczaka.

Spotkanie miało kilka wątków tematycznych. Pierwszym z nich były pytania o inspiracje i umiejętność pogodzenia pracy policjanta z szerokimi i czasochłonnymi badaniami w archiwach oraz pracą pisarską. Kolejne pytania i wątki dyskusji dotyczyły skomplikowanej przeszłości historycznej Szczecina, naszego stosunku do zachodniopomorskiego dziedzictwa kulturowego.

Dyskutowano także o kwestiach ochrony zabytków, przepisach i aktach prawnych, staraniach oraz skuteczności polskich władz w procesie odzyskiwania zagrabionych dóbr kultury. Prowadzące spotkanie dziennikarki Anna Kolmer i Helena Kwiatkowska szczególnie podkreśliły fakt nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku Markowi Łuczakowi brązowego medalu „Gloria Artis”.

Spotkanie Marka Łuczaka z czytelnikami

Finałem spotkania była możliwość osobistej rozmowy z gościem połączonej z uzyskiwaniem autografów, bowiem wielu jego uczestników przybyło z egzemplarzami książek M. Łuczaka, poświęconych ich małym ojczyznom - dzielnicom Szczecina lub okolicznym miejscowościom jakie zamieszkują.

Tekst: Helena Kwiatkowska
Foto: Elżbieta Bruska