baner 4. Kongresu Morskiego

Wyzwania, analiza problemów i szukanie rozwiązań dla rozwoju niebieskiej gospodarki, gospodarki morskiej. W dniach 8-10 czerwca 2016 r. Szczecin i Pomorze Zachodnie już po raz czwarty staną się na kilka dni morską stolicą Europy. Kongres Morski to 5 bloków tematycznych: przemysł stoczniowy, bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa, rybołówstwo, prawo, energetyka morska. W ramach wydarzenia odbędzie się również Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Współorganizatorem Kongresu jest Województwo Zachodniopomorskie.

- Kongres Morski pozwala nam lobbować na rzecz szczecińskiej i zachodniopomorskiej wizji rozwoju branży. To niezwykle cenne wydarzenie, które znacząco przyczyniło się do wpisania gospodarki morskiej na listę Krajowych inteligentnych specjalizacji, doprowadziliśmy do końca trudne i długotrwałe negocjacje nad Polsko-Niemiecką umową o żegludze na Odrze, głośno mówiliśmy o 12,5m dla Szczecina. Wiąże nadzieję z tym, że również nowy Rząd wykorzysta to miejsce do zaprezentowania swoich pomysłów oraz wsłucha się w oddolne inicjatywy i spostrzeżenia - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach Kongresu odbędą się wydarzenia, za które merytoryczną odpowiedzialność sprawuje Województwo Zachodniopomorskiej. Panele „Polsko - Duńska współpraca w obszarze gospodarki morskiej” w ramach bloku Współpraca Międzynarodowa a także „Górnictwo Morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych” w ramach bloku Energetyka i górnictwo morskie wpisują w kreowanie polityki rozwoju regionalnego.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie III. Polskie Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Samorządowcy skupieni wokół idei Korytarza jako sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych omówią jego wdrażanie i rzeczywistą realizacją. Dyskusja ma spróbować dać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu wykorzystywany jest potencjał Korytarza.

W tym roku w inauguracji Kongresu uczestniczyć będą m. in. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów oraz Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w podsumowaniu zaś członkowie Parlamentu Europejskiego - Pan Jerzy Buzek, Pan Dariusz Rosati oraz Pan Jarosław Wałęsa (Wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa). Spodziewany jest udział blisko 1000 osób z Polski i Europy. Większość uczestników będzie uczestniczyć w wydarzeniu po raz kolejny. Organizatorem wykonawczym wydarzenia jest Fundacja Kongres Morski.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego