debata podczas Kongresu Morskiego 2016

Arią torreadora z opery Carmen oraz biciem szklanek rozpoczął obrady 4. Międzynarodowy Kongres Morski 2016. Stocznie i porty, bezpieczeństwo morskie, ochrona żeglugi, rybołówstwo, prawo i ekologia, woda jako generator rozwoju regionu to tylko niektóre tematy poruszane podczas Kongresu trwającego w Szczecinie w dniach 8 - 10 czerwca.

Specjaliści morscy i nie tylko obradują w Operze na Zamku. Kongres odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Tegoroczny Kongres współorganizują: Północna Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego.

Kongres to spotkanie specjalistów z Polski i z zagranicy z bardzo wielu branż działających w obszarze gospodarki morskiej. Tegoroczne obrady związane będą z rozwojem wodnych korytarzy transportowych, mocny akcent postawiony będzie na aktywizację przemysłu stoczniowego. W trakcie obrad poruszone zostaną tematy związane Korytarzem Transportowym Bałtyk – Adriatyk.

symboliczne rozpoczęcie 4. kongresu Morskiego

Korytarz transportowy będzie ważnym elementem rozwoju Pomorza Zachodniego tym bardziej, że w 2013 roku nastąpiła korekta przebiegu Korytarza Bałtyk – Adriatyk o tzw. Korytarz Szczeciński. Wtedy to Komisja Europejska zdecydowała o włączenie do korytarza oś Szczecin/Świnoujście-Poznań-Wrocław–Ostrawa.

Stworzenie korekty to rozwój infrastruktury drogowej jak i kolejowej co ma kapitalne znaczenie w dalszym rozwoju już istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym regionie. Jest to też zarazem połączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu z zapleczem. W związku z tym będziemy śledzili rozwój tej ważnej inwestycji! Jednym z elementów tego korytarza jest droga S3. Warto też zaznaczyć, że te rozwiązania będą odczuwalne dla mieszkańców naszego regionu ze względu na budowę nowoczesnych dróg oraz miejsca pracy przy ich budowie i utrzymaniu.

publiczność podczas obrad kongresowych

Droga S6 czy S3 nie powstaje dla tego, że był kongres mówi Dariusz Więcaszek Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, współorganizator Kongresu. Natomiast podczas debat kongresowych walczyliśmy o jedną i drugą drogę, walczyliśmy o Ustawę Stoczniową. Zatem Kongres to taki tygiel intelektualny, który kształtuje rzeczywistość. Ważne jest dla nas to, że Kongres odbywa się w Szczecinie a były pomysły na inne rozwiązania jakże dalekie od Szczecina. Cieszymy się przemysł stoczniowy w Szczecinie drgnął a na terenie byłej stoczni pracuje 2500 osób. Zatem Kongres może nie bezpośrednio ale pośrednio przyczynił sie do aktywizacji przemysłu stoczniowego w naszym mieście.

W trakcie paneli dyskusyjnych zwracano uwagę na współpracę podmiotów związanych z rozwojem przemysłu morskiego i nie tylko. Dotyczyło to Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej, jak i stoczni działających na terenie naszego miasta.

W następnych dniach gośćmi kongresu będą Premier RP Beata Szydło oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Pierwszego dnia gośćmi Kongresu byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Piotr Krzystek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania.

Kongresowi towarzyszył jarmark morski ze świeżymi rybami oraz zabawami dla dzieci i dorosłych.

jarmark morski na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich

Tekst i foto: Andrzej Wiśniewski