Umowę na dofinansowanie programu „Czysta Odra w Szczecinie” podpisano 10 sierpnia br. w stolicy, w Ministerstwie Ochrony Środowiska

- Przygotowania do realizacji programu trwały od dłuższego czasu. Wykonano m.in. dokumentację projektową kilkunastu zadań, które weszły w skład programu. Uzyskiwano też inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac, czyli decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę – wyjaśnił Waldemar Gil, prezes zarządu, dyrektor generalny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12 sierpnia w siedzibie ZWiK. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji niebawem przystąpi do realizacji programu „Czysta Odra w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

„Czysta Odra w Szczecinie” to program o wartości ponad 148 mln zł. ZWiK pozyskał na jego realizację dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie podpisano 10 sierpnia br. w stolicy w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Wartość dofinansowania to 76,8 mln zł. Projekt obejmuje realizację 16. kontraktów. Obejmą one zarówno prace budowlane jak i dostawy sprzętu lub specjalistycznego oprogramowania. Zgodnie z harmonogramem poszczególne zadania będą wykonywane do roku 2021. Realizacja pierwszych zadań rozpocznie się już w roku bieżącym. Zdaniem prezesa Gila pierwsze przetargi powinny zostać ogłoszone we wrześniu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania było takie skonstruowanie całości programu, aby 75 proc. kosztów pochłonęły inwestycje dotyczące gospodarki ściekowej (to już niemal ostatni moment kiedy na tego typu inwestycje można uzyskać dofinansowanie z UE). Wniosek przygotowany przez ZWiK te wymogi spełniał, uzyskując trzecią lokatę wśród 100. złożonych wniosków z całej Polski. W przypadku inwestycji z zakresu gospodarki sanitarnej najpoważniejszymi zadaniami składającymi się na program „Czysta Odra w Szczecinie” będą: budowa kanalizacji na osiedlach Wielgowo - Sławociesze, Płonia, Żelechowa oraz modernizacja oczyszczalni w Zdrojach, pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”. Wśród inwestycji wodociągowych znaczącymi będą modernizacja magistrali wodnej „Miedwianka” i budowa systemu zarządzania siecią wodociągową.

W wyniku realizacji projektu „Czysta Odra w Szczecinie” zostanie wybudowane 23,91 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane 6,81 km kanalizacji sanitarnej, nastąpi wymiana 0,98 km magistral wodociągowych, zostanie rozbudowana oczyszczalni ścieków „Zdroje”, likwidacji ulegnie stara oczyszczalni ścieków „Płonia”, zostanie zmodernizowana pompownia ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”. Ponadto w ramach projektu będą zakupione 2 samochody z wyposażeniem do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych i 2 samochody z wyposażeniem warsztatowym do obsługi sieci.

konferencja prasowa w siedzibie Szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o przystąpieniu do realizacji programu „Czysta Odra w Szczecinie”

- Szczególnie ważnym zadaniem będzie montaż turbiny prądotwórczej w komorze zasuw w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Po realizacji farm fotowoltaicznych będzie to następna inwestycja ZWiK związana z ekologicznymi inwestycjami dotyczącymi odnawialnych źródłami energii - wyjaśnił Mariusz Patyk, z-ca dyr. ds. inwestycji i rozwoju ZWiK. Obecnie ZWiK na własne cele zużywa ok. 15 % energii, jaka jest produkowana w jego farmach fotowoltaicznych i wytwarzana w oczyszczalniach ścieków przy użyciu trzech generatorów o mocy 350 kW w Oczyszczalni Pomorzany i jednego o mocy 200 kW w Oczyszczalni Zdroje.

Na konferencji głównie omawiano I etap programu, ale poinformowano również, że ZWiK zakończył już przygotowania do realizacji II etapu programu ”Czysta Odra w Szczecinie” i pozyskania na jego realizację kolejnego dofinansowania unijnego. Na początku sierpnia br. do NFOŚiGW złożony został wniosek o przyznanie wsparcia z funduszy UE. W tym przypadku wartość projektu ZWiK oszacował na 70,7 mln zł, a wysokość dofinansowania na 36,6 mln zł. Jeśli wniosek spółki zostanie pozytywnie oceniony, to w ramach II etapu programu „Czysta Odra w Szczecinie” zrealizowanych zostanie nowych 12 kontraktów obejmujących następne roboty budowlane, dostawy i usługi.

„Czysta Odra w Szczecinie” będzie drugim tak poważnym programem, wspieranym środkami UE, służącym unowocześnieniu gospodarki wodno - ściekowej w naszym mieście. Poprzedni – „Poprawa jakości wody w Szczecinie” był jednym z największych tego typu projektów zrealizowanych w Polsce. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 282 mln euro a najważniejszym zadaniem była budowa oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, która została oddana do użytku w 2010 r. Przyczynił się on nie tylko do poprawy jakości wody pitnej, ale przede wszystkim do znacznego zwiększenia stopnia czystości wód Odry, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego.

Tekst: H. Kwiatkowska
Foto: archiwum ZWiK oraz H. Kwiatkowska