Okulicz Maria

Maria Okulicz, ur. 8 grudnia 1940 r. w Grodnie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach, w latach 1965-68, pracuje w szkole, potem w Polskim Radiu Szczecin (1968-93) na różnych stanowiskach, od młodszego redaktora poprzez publicystę do kierownika redakcji, specjalizując się w publicystyce oświatowej i pedagogicznej. Jest kierownikiem (1993) działu opracowań i tłumaczeń, krajowym koordynatorem CIRCOM w szczecińskiej telewizji. Autorka serii programów radiowych dla młodzieży szkolnej, dla dzieci – o dzieciach i pierwszych programów na żywo. Wyróżniona Nagrodą Prezesa Radiokomitetu za „Wakacje na własny rachunek”.