15 listopada br z inicjatywy Politechniki Koszalińskiej, Radia Koszalin i Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa: „Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej”. Wzięli w niej udział również naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Wśród referatów naukowych, będących w większości wynikiem badań nad rolą i miejscem mediów lokalnych w rzeczywistości społecznej regionu, znalazło się również miejsce na refleksyjne opracowanie red. Zbigniewa Puchalskiego „Polskie Radio na Pomorzu Zachodnim – wspomnienia i refleksje starego radiowca”.

„...3 sierpnia, a więc nie cały miesiąc, po oficjalnym przejęciu Szczecina przez władze polskie, przybyła do miasta kilkuosobowa grupa operacyjna radiowców delegowanych przez Pomorską Dyrekcję Okręgową Polskiego Radia w Bydgoszczy. Zadaniem jej było zorganizowanie pierwszej placówki Polskiego Radia na Pomorzu Zachodnim. Wyposażenie sprzętowe jakim dysponowali do wykonania tego zadania było niezwykle skromne, wręcz ubogie – składało się z mikrofonu, wzmacniacza, adapteru, no i oczywiście z niezwykle przydatnych w tym czasie karabinów. Dwa dni później w "miesięczny jubileusz”, a więc 5 sierpnia, przez rozstawione uprzednio uliczne głośniki w rejonie centralnego placu miasta i na pobliskich ulicach rozbrzmiał w eterze, pierwszy program informacyjny w języku polskim. Dla napływającej do miasta polskiej społeczności, uliczne głośniki stanowiły wtedy niezwykle ważne źródło informacji. Nadawano przez nie kilka razy dziennie podstawowe informacje – jak znaleźć urząd, żeby załatwić pracę, mieszkanie, gdzie można kupić żywność czy zjeść obiad. Przy głośnikach gromadziły się wówczas nieustannie grupy nowo przybyłych do miasta polskich mieszkańców.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia – 25 grudnia 1945 w Szczecinie rozległ się w eterze – sygnał syreny okrętowej i zabrzmiała zapowiedź „Tu mówi Polskie Radio Szczecin”. Była to zapowiedź pierwszej audycji polskiej radiostacji uruchomionej na Ziemiach Odzyskanych, po drugiej wojnie światowej.”

W załączeniu pełny tekst opracowania: