Oddział szczeciński Związku Literatów Polskich ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki opatrzony imieniem Józefa Bursewicza. Patron był szczecińskim poetą, publicystą, recenzentem, tłumaczem z języka rosyjskiego i jidysz. W 1955 r., wspólnie z Andrzejem Dzierżanowskim, Ryszardem Grabowskim i Januszem Krzymińskim, założył grupę poetycką „Metafora”.

- Dla szczecińskiego środowiska literackiego to było niezwykłe wydarzenie. W 1956 roku, ci, wówczas prawie dwudziestoletni poeci, opublikowali w szóstym numerze „Ziemi i Morza” manifest, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec poezji publicystycznej i agitacyjnej. Opowiadali się za subiektywizmem i prawem do głoszenia własnej wizji świata. Za czynniki hamujące swobodne wypowiadanie myśli uważali bezkrytycyzm i nietolerancję – uzasadnia wybór patrona Leszek Dembek, prezes szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich – Dużą wagę przywiązywali do formy poetyckiej i popierali każdą formę. Uważali, że piękno nie zawsze musi być logiczne, a metafora jest jednym z niezbędnych elementów poezji.

Józef Bursewicz

Józef Ambroży Bursewicz urodził się 7 grudnia 1927 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. Mając 18 lat przybył, jako repatriant, do Szczecina. W latach 1948-1951 studiował medycynę, a jednocześnie zajmował się pisaniem. Gdy jego twórczość zaczęła odnosić sukcesy zrezygnował ze studiów. Jego pierwszy tekst ukazał się na łamach „Głosu Szczecińskiego” w  1951 roku. Uprawiał poezję oraz publicystykę kulturalną w prasie i radiu. Jego utwory były drukowane w m.in. „Ziemi i Morzu” „Tygodniku Zachodnim”, „Nowych Sygnałach”, „Życiu Literackim”, „Poglądach”, „Kamenie”, „Nadodrzu”, we „Współczesności” oraz w miesięczniku „Szczecin”. Pisał także teksty dla teatrzyków studenckich, słuchowiska na zlecenie radia w Szczecinie oraz pasma ogólnopolskiego Polskiego Radia. Dla nich przygotował ponad 700 audycji o charakterze literacko-kulturalnym. Był cenionym krytykiem twórczości plastycznej. W tej działalności ukrywał się pod pseudonimem Jerzy Rustem. Aktywnie włączał się w życie artystyczne Szczecina. Zmarł 5 marca 1982 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Bursewicza jest organizowany w ramach Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji, którą literaci zainaugurowali 21 marca w Książnicy Pomorskiej.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 roku życia. Autorzy mogą zgłaszać swoje wiersze w dwóch kategoriach:

  • „O Złotą Metaforę”, obejmującą utwory na każdy temat,
  • oraz „O Metaforę szczecińską” – wiersze o tematyce, odnoszącej się do Szczecina.

- Uczestnik jest obowiązany do nadesłania zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach, a każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów. Jeden autor może zgłosić prace w obydwóch kategoriach – wyjaśnia prezes.

Zgłoszone wiersze nie mogą być publikowane w całości lub we fragmentach do czasu ogłoszenia wyników, a także nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

- Bardzo ważne jest, aby każdy utwór był oznaczony godłem, słownym lub cyfrowym, ale nie obrazkiem, czy grafiką. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej dane autora – podkreśla prezes.

Prace należy wysłać na adres Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, a termin ich zgłaszania upływa 4 kwietnia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej strona główna Szczecińskiego Inkubatora Kultury w zakładce „pobieralnia” lub zadzwonić pod numer 261 455 378.

Tekst: Danuta Sepuco